Aktuality i na Facebooku
 
 
 
ÚVOD > AKTIVITY PROJEKTU > Výběr klientů

Výběr klientů

Početklientů:
  • min. 800 / uchazeči o zaměstnání (min. 640)
    zájemci o zaměstnání (max. 160)
  • z toho min. 550 OZP
    max. 250 osob ve věku 50 let a více
Podmínku věku splní ta osoba (uchazeč nebo zájemce), která v příslušném kalendářním roce dosáhne minimálně 50 let).
Cíl aktivity:
výběr klientů do projektu se zájmem o uplatnění se na trhu práce a o zlepšení svého postavení ve společnosti, u kterých je po absolvování jednotlivých poradenských forem a rekvalifikací předpoklad úspěšného zakončení celého cyklu vzdělávacího procesu.
Závazné nástroje realizace:
  • provádění kvalifikovaného, transparentního a nediskriminačního výběru potenciálních klientů projektu jednotlivými kontaktními pracovišti ÚP ČR a vydání doporučenek k účasti na informačních schůzkách dodavatele (zajistí kontaktní pracoviště ÚP ČR)
  • zorganizování informačních schůzek dodavatelem pro vybrané potenciální klienty
  • screeningové interview s účastníky aktivity ke zjištění zájmu o vstup do projektu

 

 
 
 

Odkazy:
ESF ČR
MPSV ČR
Portál MPSV ČR
Úřad práce ČR
Ethnic friendlyPDF dokumenty:
Evropský sociální fond v ČR
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
 
Kariéra bez bariér CZ.1.04/2.1.00/13.00092